Maalauksen tiedostamaton alue paljastuu tarkan tutkimisen jälkeen

Omituisuuksia ja ilveilijän elkeitä
pehmeällä hiekalla esittävä kipsijalka
ymmärtää ajan suhteellisuuden.
Kipsijalka ymmärtää myös, että aurinko ja
musta väri eivät siedä toisiaan.
Taiteilijasta kaikki aikaisempi näyttää usein
avuttomalta tai liian vaatimattomalta,
vaikka niin ei olisikaan.
Taiteilija voi kuitenkin vain itse päättää
näkeekö asioissa pelkistettyä kauneutta,
valoa ja ilmavuutta, kirkkaita värejä,
murrettuja värejä tai sitä kauneutta mitä
mustan eri sävyt tuovat valkoiselle pohjalle.
Vain henkilökohtaisella vapauden tunteella
varustettuna taiteilija jaksaa tehdä työtään
kokeillen ja leikkien, mutta ihan vakavissaan.
Liisa

Using Format